Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2, ngày 11/12/2023
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch trong tuần