Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 7, ngày 28/01/2023
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch trong tuần