Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 4, ngày 29/05/2024
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch trong tuần