Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 3, ngày 28/06/2022
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch trong tuần