TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng: Nguồn năng lượng lâm sàng của khoa Nội tiêu hóa

Ngày đăng: 04/06/2018 - 16:43

Các thành viên khoa Nội tiêu hóa, BV Nhân dân 115 gọi TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng là nguồn năng lượng, bởi khi làm việc cùng chị, mọi người cảm nhận từ nữ trưởng khoa một sức lực trẻ trung, tươi mới.