Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị B
Phó giám đốc Nguyễn Thị B
Ngày tháng năm sinh 10/05/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Địa chỉ Nhà xyz, đường ABC
Điện thoại 0987654312
Email b@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách