Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn A
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn A
Ngày tháng năm sinh 01/05/1973
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Địa chỉ Nhà ABC, Đường XYZ
Điện thoại 0987654321
Email a@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách