Ngày 27/02/2018, các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh có nhận được một lá thư rất đặc biệt.