• :
  • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo mời thầu: Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm thông báo mời thầu: Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015 như sau:

Gói 1. Mua sản phẩm truyền thông (Báo Sức khỏe & đời sống) có nội dung tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp báo cho các Trạm y tế xã/phường/thị trấn trên cả nước

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến 13 giờ 45 ngày 13 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45 , ngày 13 tháng  7 năm 2015

Gói 2. Xây dựng nội dung và đăng tải 14 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 17 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo điện tử VietNamnet (Vietnamnet.vn)

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 15 ngày 13 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15, ngày  13 tháng 7 năm 2015

Gói 3. Xây dựng nội dung và đăng tải 09 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 45 tin, 54 ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo điện tử Tiền Phong (Tienphong.vn).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 45 ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45, ngày 14 tháng  7 năm 2015

Gói 4. Xây dựng nội dung đăng tải 16 bài  thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 20 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo Đất Việt (baodatviet.vn).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 15 ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, ngày 14 tháng  7 năm 2015

Gói 5. Xây dựng nội dung đăng tải 15 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 20 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo điện tử Laodong.com.vn

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 45, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45 , ngày 14 tháng  7 năm 2015

Gói 6. Xây dựng nội dung đăng tải 20 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 30 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên chuyên mục sức khỏe - Báo điện tử VTC news (trang vtc.vn).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 15 ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15, ngày  14 tháng 7 năm 2015

Gói 7. Xây dựng nội dung đăng tải 12 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 20 tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo Khoa học và đời sống (báo giấy).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 45 ngày 15 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45, ngày 15 tháng  7 năm 2015

Gói 8. Xây dựng nội dung đăng tải 18 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 10 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo An ninh thủ đô (báo giấy).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 15  ngày 15 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, ngày 15 tháng  7 năm 2015

Gói 9. Xây dựng nội dung đăng tải 18 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 20 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo điện tử kiến thức (kienthuc.net.vn).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 45 ngày 15 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45, ngày 15 tháng  7 năm 2015

Gói 10. Xây dựng nội dung đăng tải 10 tin, bài thể loại phỏng vấn, phóng sự 10 tin, ảnh tuyên truyền tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại box chuyên mục ATTP 2015 trong chuyên mục sức khỏe của Báo Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 15 ngày 15 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15, ngày  15 tháng 7 năm 2015

Gói 11. Xây dựng nội dung đăng tải 40 tin, bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 40 tin, 40 ảnh tuyên truyền tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại trên trang tin điện tử Petrotimes.vn;  tạo mục riêng cập nhật tin, bài trên trang tin điện tử Petrotimes.vn. 

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 45 ngày 16 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45, ngày 16 tháng  7 năm 2015

Gói 12. Xây dựng nội dung đăng tải 16 bài thể loại bài phỏng vấn, phóng sự; 17 tin, ảnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Báo Phụ nữ Việt Nam (báo giấy).

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 15 ngày 16 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, ngày 16 tháng  7 năm 2015

Gói 13. Xây dựng nội dung 02 toạ đàm tuyên truyền ATTP trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 45 ngày 8 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45, ngày 8 tháng  7 năm 2015

Gói 14. Sản xuất 15 chương trình (tiểu phẩm tình huống để tuyên truyền trong Chương trình Gameshow sức nước ngàn năm, chuyên mục “Cái lý cái tình” trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 15 ngày 8 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15, ngày  8 tháng 7 năm 2015

Gói 15. Xây dựng 01 phóng sự,  01 toạ đàm, 03 tin bài tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo đảm chất lượng VSATTP trên kênh HiTV - Đài truyền hình cáp Hà Nội

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 45 ngày 9 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45, ngày 9 tháng  7 năm 2015

Gói 16. Xây dựng 02 phóng sự,  01 toạ đàm, 04 tin bài tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP trên kênh VTC - Đài truyền hình Kỹ thuật số

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 15 ngày 9 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, ngày 9 tháng  7 năm 2015

Gói 17. Xây dựng nội dung 02 phóng sự, 01 toạ đàm tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP trên kênh VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 45, ngày 9 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45, ngày 9 tháng  7 năm 2015

Gói 18. Xây dựng nội dung 02 phóng sự phổ biến kiến thức về ATTP phát sóng trên kênh VTV5 - Đài truyền hình Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 15 ngày 9 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15 , ngày 9 tháng  7 năm 2015

Gói 19. Xây dựng nội dung 04 phóng sự, 02 toạ đàm tuyên truyền đột xuất và sự kiện về ATTP trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 45 ngày 10 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45, ngày  10 tháng 7 năm 2015

Gói 20. Xây dựng nội dung và sản xuất 10 tọa đàm, 30 phóng sự, 30 bài phỏng vấn, 50 tin để tuyên truyền trên Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2) - Đài Tiếng nói Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 15 ngày 10 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, ngày 10 tháng  7 năm 2015

Gói 21. Xây dựng nội dung 42 phóng sự, 04 tọa đàm; 80 tin tuyên truyền trên chương trình FM sức khỏe trên Hệ VOV giao thông Quốc Gia - Đài tiếng nói Việt Nam

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian bán HSMT: 15 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 45 ngày 10 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán (ĐT: 04.38464489 máy lẻ 3010), Cục An toàn thực phẩm - Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán 1bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 45, ngày 10 tháng  7 năm 2015


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Bình chọn
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3