• :
 • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TP MÓNG CÁI (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÀNH PHỐ MÓNG CÁI ( Tổng số 31 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN BÌNH LIÊU ( Tổng số 01 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN BA CHẼ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN BA CHẼ (Tổng số 01 cơ sở được cấp phép) 
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN HẢI HÀ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN HẢI HÀ ( Tổng số 08 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN ĐẦM HÀ ( Tổng số 01 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN TIÊN YÊN (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN TIÊN YÊN ( Tổng số 08 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN VÂN ĐỒN ( Tổng số 05 cơ sở được cấp phép) 
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TP CẨM PHẢ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÀNH PHỐ CẨM PHẢ ( Tổng số 71 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN ĐÔNG TRIỀU ( Tổng số 41 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TP UÔNG BÍ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ( Tổng số 42 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  THỊ XÃ QUẢNG YÊN ( Tổng số 15 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
  HUYỆN HOÀNH BỒ ( Tổng số 06 cơ sở được cấp phép )
 • CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TP HẠ LONG (Cấp theo Thông tu 41/TT-BYT)
  | adminsoyteqn | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÀNH PHỐ HẠ LONG ( Tổng số 144 cơ sở được cấp phép ) 
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 22