• :
 • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây
 • Nguyễn Trọng Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:
   0203.3827213
  • Email:
   nguyentrongdien.syt@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
  • Điện thoại:
   0203.3828895
  • Email:
   nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa
  • Điện thoại:
   0203.3556889
  • Email:
   nguyenmanhtuan.soyt@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Tiến Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:
   0203.3623118
  • Email:
   nguyentienhung.syt@quangninh.gov.vn
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7