• :
 • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
  • Điện thoại:
   0912558799
  • Email:
   nguyenthilananh.syt@quangninh.gov.vn
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
  • Điện thoại:
   0904618738
  • Email:
   lethiduyen.syt@quangninh.gov.vn
 • Vũ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
  • Điện thoại:
   0912182547
  • Email:
   vuthithuha@quangninh.gov.vn
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 22