Thông tin thường trực cấp cứu ngày 27/02/2020

2/27/2020)

 

 

 

THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGÀY 27/02/2020

 

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TRỰC

LÃNH ĐẠO

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Thông tin

Điện thoại

1

Trung tâm vận chuyển cấp cứu

CN. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng Phòng

ĐT: 0768.325.588

 

TRỰC TỔNG ĐÀI

Nguyễn Thị Vân Anh

 

115

Tổ 1:

Bác sỹ: Đặng Tiến Dũng

Điều dưỡng: Dương Thị Mỹ

Tổ 2:

Y sỹ: Trần Văn Thanh

Y sỹ: Nguyễn Bích Vân

Tổ 3:

Y sỹ: Giáp Văn Đức

Điều dưỡng: Nguyễn Thanh Thủy

0975.214.488

0969.528.629

 

0866.036.813

0358.805.991

 

09770404838

0906.156.661

2

Bệnh viện đa khoa

 Tỉnh Quảng Ninh

BS.Bùi Thị Nguyệt Ánh

Trưởng Phòng

ĐT: 0983.142.378

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.819.115

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đặng Thị Minh

Điều dưỡng: Phạm Thái Dương

 Lái xe: Chu Minh Tuấn

0334.543.269

0375.717.665

0853.863..599

3

Bệnh viện Bãi Cháy

BS.CK I Giang Quốc Duy

Giám Đốc

ĐT: 0912.504.436

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.846.566

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Mạnh Dũng

Bác sỹ: Nguyễn Tường Vân

Điều dưỡng: Vũ Văn Ngỗi

Lái xe: Phạm Văn Hoàng

0963.103.297

0988.127.588

0973.749.142

0912.029.667

4

Bệnh viện Sản Nhi

BS.CK II Đinh Thị Lan Oanh

Phó Giám Đốc

ĐT: 0989.048.189

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.696.466

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Trương Văn Thế

Điều dưỡng: Vũ Quang Duyến

Lái xe: Nông Văn Cảnh

0973.212.246

0979.319.335

0973.372.750

 5

Bệnh viện Lao và Phổi

BS.Vũ Xuân Trào

Trưởng Khoa

ĐT: 0904.125.706

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.621.167

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Thị Huệ

Điều dưỡng: Ngô Thu Hương

Lái xe: Đặng Hải Long

0788.223.728

0906.529.899

0373.845.727

6

Bệnh viện đa khoa

Cẩm Phả

BS.CK I Đàm Thị Thái

Phó Giám Đốc

ĐT: 0915.459.891

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.862.245

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Thế Quang

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Tuân

Lái xe: Tô Tuấn Dũng

0916.867.210

0982.384.668

0916.889.368

7

Bệnh viện đa khoa

khu vực Cẩm Phả

Thạc sỹ Nguyễn Đức Thanh

Giám Đốc

ĐT: 0913.741.556

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0913.989.826

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Vũ Hồng Quân

Điều dưỡng: Nguyễn Hồng Việt

Lái xe: Phạm Quang Khánh

0915.789.328

0975.545.848

0936.884.998

8

Trung tâm y tế

thị xã Đông Triều

BS. Nguyễn Ngọc Nguyên

Trưởng Phòng

ĐT: 0935.390.666

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.670.297

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Văn Hùng

Điều dưỡng: Phạm Đức Duy

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Tĩnh

Lái xe: Nguyễn Văn Sinh

0978.091.168

0912.354.405

0979.248.082

0975.638.458

9

Trung tâm y tế

thị xã Quảng Yên

BS.CK II Nguyễn Thành Vy

Giám Đốc

ĐT: 0913.265.658

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0359.008.555

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Đức Cử

Điều dưỡng: Bùi Thị Trang

Lái xe: Lê Đức Mạnh

0904.322.112

0398.801.188

0989.705.375

10

Bệnh viện đa khoa Hạ Long

BS.CK I Tô Xuân Bá

Phó Giám Đốc

ĐT: 0918.914.168

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0966.271.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phan Thanh Nam

Bác sỹ: Triệu Đức Đường

Điều dưỡng: Bùi Thị Bình

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Mạnh

Điều dưỡng: Phạm Thị Thảo

Điều dưỡng: Trần Đức Hoàn

Lái xe: Nguyễn Huy Trung

Lái xe: Phạm Văn Tuấn

0919.816.900

0912.430.068

0919.354.168

0345.003.900

0915.051.383

0977.470.799

0912.208.992

0913.071.936

11

Trung tâm Y tế

huyện Vân Đồn

BS.CK I Phạm Quang Dũng

Giám đốc

ĐT: 0913.021.469

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

0886.891.685

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Duy Hoàn

Điều dưỡng: Lê Trường Thái

Lái xe: Nguyễn Văn Thế

0395.665.469

0377.754.858

0913.357.037

12

Trung tâm Y tế

huyện Tiên Yên

BS.CK I Nguyễn Bá Việt

Giám Đốc

ĐT: 0912.367.617

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.742.611

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Trịnh Thị Tâm

Bác sỹ: Phạm Thị Hiền Lương

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Hoàn

Điều dưỡng: Ninh Thị Triệu

Lái xe: Đinh Văn Phước

0914.558.986

0912.232.605

0989.061.634

0369.699.050

0987.567.858

13

Trung tâm Y tế

huyện Ba Chẽ

BS.CK I Đoàn Ngọc Thanh

Giám Đốc

ĐT: 0912.658.808

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.503.030

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đỗ Tiến Long

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Ninh

Lái xe: Nguyễn Văn Lâm

0833.216.988

0333554828

0384.474.866

14

Trung tâm Y tế

huyện Đầm Hà

BS.CK I Đinh Khắc Trọng

Giám Đốc

ĐT: 0912.401.476

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.768.115

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Đức Thịnh

Điều dưỡng: Hoàng Đức Tâm

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn

0911.143.444

0826.988.066

0986.132.736

15

Trung tâm Y tế

huyện Bình Liêu

BS.CK I Ngô Thị Bình

Giám Đốc

ĐT: 0912.545.486

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.878.244

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Lèo Thị Yên

Điều dưỡng: Trịnh Thanh Hải

Lái xe: Lô Minh Hòa

0962.323.799

0978.615.436

0915.369.258

16

Trung tâm Y tế

huyện Hải Hà

BS.CK I Bùi Văn Thế

Phó giám đốc

ĐT: 0978.440.888

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0966.311.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Thanh Tùng

 Điều dưỡng: Bế Tiến Trường

 Lái xe: Hoàng Quốc Hoàn

0979.511.288

0362.664.444

0936.242.444

17

Trung tâm Y tế

TP. Móng Cái

BS. CKI Đặng Minh Thu

Phó giám đốc phụ trách

ĐT: 0914.881.328

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02032.207.488

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đỗ Văn Việt

Điều dưỡng: Nguyễn Thị An

Điều dưỡng: Vũ Thị Mai Lan

Lái xe: Nguyễn Văn Lượng

0982.199.978

02032.207.488

02032.207.488

0905.0353688

18

Trung tâm Y tế

huyện Cô Tô

BS.CK I Phạm Tiến Dũng

Trưởng khoa

ĐT :0973.470.074

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0869.355.386

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Hoàng Văn Hùng

Điều dưỡng: Phạm Thị Ngân

Lái xe: Vũ Trung Đức

0967.776.798

0972.622.943

0372.567.667

19

BV. Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

CN. Hoàng Văn Hồng

Trưởng Phòng

ĐT: 0982.112.638

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.854.279

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Tổ 1:

Bác sỹ: Phạm Mai Phương

Điều dưỡng: Trương Vũ Phong

Lái xe: Trần Đăng Long

 

0349.715.822

0986.225.337

0904.068.955

Tổ 2:

Bác sỹ: Hoàng Văn Sơn

Điều dưỡng: Trương Vũ Phong

Lái xe: Nguyễn Huy Thương

 

0979.972.085

0986.225.337

0987.307.884

20

BV. Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long

 

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0911.017.711

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ:

Điều dưỡng:

Điều dưỡng:

Lái xe:

 

 

Lưu ý: Khi cần cấp cứu, vận chuyển cấp cứu hãy gọi 115 – số điện thoại miễn phí

Thông tin thường trực cấp cứu ngày 27/02/2020

2/27/2020)

 

 

 

THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGÀY 27/02/2020

 

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TRỰC

LÃNH ĐẠO

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Thông tin

Điện thoại

1

Trung tâm vận chuyển cấp cứu

CN. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng Phòng

ĐT: 0768.325.588

 

TRỰC TỔNG ĐÀI

Nguyễn Thị Vân Anh

 

115

Tổ 1:

Bác sỹ: Đặng Tiến Dũng

Điều dưỡng: Dương Thị Mỹ

Tổ 2:

Y sỹ: Trần Văn Thanh

Y sỹ: Nguyễn Bích Vân

Tổ 3:

Y sỹ: Giáp Văn Đức

Điều dưỡng: Nguyễn Thanh Thủy

0975.214.488

0969.528.629

 

0866.036.813

0358.805.991

 

09770404838

0906.156.661

2

Bệnh viện đa khoa

 Tỉnh Quảng Ninh

BS.Bùi Thị Nguyệt Ánh

Trưởng Phòng

ĐT: 0983.142.378

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.819.115

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đặng Thị Minh

Điều dưỡng: Phạm Thái Dương

 Lái xe: Chu Minh Tuấn

0334.543.269

0375.717.665

0853.863..599

3

Bệnh viện Bãi Cháy

BS.CK I Giang Quốc Duy

Giám Đốc

ĐT: 0912.504.436

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.846.566

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Mạnh Dũng

Bác sỹ: Nguyễn Tường Vân

Điều dưỡng: Vũ Văn Ngỗi

Lái xe: Phạm Văn Hoàng

0963.103.297

0988.127.588

0973.749.142

0912.029.667

4

Bệnh viện Sản Nhi

BS.CK II Đinh Thị Lan Oanh

Phó Giám Đốc

ĐT: 0989.048.189

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.696.466

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Trương Văn Thế

Điều dưỡng: Vũ Quang Duyến

Lái xe: Nông Văn Cảnh

0973.212.246

0979.319.335

0973.372.750

 5

Bệnh viện Lao và Phổi

BS.Vũ Xuân Trào

Trưởng Khoa

ĐT: 0904.125.706

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.621.167

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Thị Huệ

Điều dưỡng: Ngô Thu Hương

Lái xe: Đặng Hải Long

0788.223.728

0906.529.899

0373.845.727

6

Bệnh viện đa khoa

Cẩm Phả

BS.CK I Đàm Thị Thái

Phó Giám Đốc

ĐT: 0915.459.891

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.862.245

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Thế Quang

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Tuân

Lái xe: Tô Tuấn Dũng

0916.867.210

0982.384.668

0916.889.368

7

Bệnh viện đa khoa

khu vực Cẩm Phả

Thạc sỹ Nguyễn Đức Thanh

Giám Đốc

ĐT: 0913.741.556

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0913.989.826

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Vũ Hồng Quân

Điều dưỡng: Nguyễn Hồng Việt

Lái xe: Phạm Quang Khánh

0915.789.328

0975.545.848

0936.884.998

8

Trung tâm y tế

thị xã Đông Triều

BS. Nguyễn Ngọc Nguyên

Trưởng Phòng

ĐT: 0935.390.666

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.670.297

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Văn Hùng

Điều dưỡng: Phạm Đức Duy

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Tĩnh

Lái xe: Nguyễn Văn Sinh

0978.091.168

0912.354.405

0979.248.082

0975.638.458

9

Trung tâm y tế

thị xã Quảng Yên

BS.CK II Nguyễn Thành Vy

Giám Đốc

ĐT: 0913.265.658

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0359.008.555

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Đức Cử

Điều dưỡng: Bùi Thị Trang

Lái xe: Lê Đức Mạnh

0904.322.112

0398.801.188

0989.705.375

10

Bệnh viện đa khoa Hạ Long

BS.CK I Tô Xuân Bá

Phó Giám Đốc

ĐT: 0918.914.168

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0966.271.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phan Thanh Nam

Bác sỹ: Triệu Đức Đường

Điều dưỡng: Bùi Thị Bình

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Mạnh

Điều dưỡng: Phạm Thị Thảo

Điều dưỡng: Trần Đức Hoàn

Lái xe: Nguyễn Huy Trung

Lái xe: Phạm Văn Tuấn

0919.816.900

0912.430.068

0919.354.168

0345.003.900

0915.051.383

0977.470.799

0912.208.992

0913.071.936

11

Trung tâm Y tế

huyện Vân Đồn

BS.CK I Phạm Quang Dũng

Giám đốc

ĐT: 0913.021.469

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

0886.891.685

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Nguyễn Duy Hoàn

Điều dưỡng: Lê Trường Thái

Lái xe: Nguyễn Văn Thế

0395.665.469

0377.754.858

0913.357.037

12

Trung tâm Y tế

huyện Tiên Yên

BS.CK I Nguyễn Bá Việt

Giám Đốc

ĐT: 0912.367.617

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

 

02033.742.611

 

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Trịnh Thị Tâm

Bác sỹ: Phạm Thị Hiền Lương

Điều dưỡng: Nguyễn Văn Hoàn

Điều dưỡng: Ninh Thị Triệu

Lái xe: Đinh Văn Phước

0914.558.986

0912.232.605

0989.061.634

0369.699.050

0987.567.858

13

Trung tâm Y tế

huyện Ba Chẽ

BS.CK I Đoàn Ngọc Thanh

Giám Đốc

ĐT: 0912.658.808

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.503.030

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đỗ Tiến Long

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Ninh

Lái xe: Nguyễn Văn Lâm

0833.216.988

0333554828

0384.474.866

14

Trung tâm Y tế

huyện Đầm Hà

BS.CK I Đinh Khắc Trọng

Giám Đốc

ĐT: 0912.401.476

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.768.115

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Đức Thịnh

Điều dưỡng: Hoàng Đức Tâm

Lái xe: Nguyễn Anh Tuấn

0911.143.444

0826.988.066

0986.132.736

15

Trung tâm Y tế

huyện Bình Liêu

BS.CK I Ngô Thị Bình

Giám Đốc

ĐT: 0912.545.486

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.878.244

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Lèo Thị Yên

Điều dưỡng: Trịnh Thanh Hải

Lái xe: Lô Minh Hòa

0962.323.799

0978.615.436

0915.369.258

16

Trung tâm Y tế

huyện Hải Hà

BS.CK I Bùi Văn Thế

Phó giám đốc

ĐT: 0978.440.888

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0966.311.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Phạm Thanh Tùng

 Điều dưỡng: Bế Tiến Trường

 Lái xe: Hoàng Quốc Hoàn

0979.511.288

0362.664.444

0936.242.444

17

Trung tâm Y tế

TP. Móng Cái

BS. CKI Đặng Minh Thu

Phó giám đốc phụ trách

ĐT: 0914.881.328

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02032.207.488

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Đỗ Văn Việt

Điều dưỡng: Nguyễn Thị An

Điều dưỡng: Vũ Thị Mai Lan

Lái xe: Nguyễn Văn Lượng

0982.199.978

02032.207.488

02032.207.488

0905.0353688

18

Trung tâm Y tế

huyện Cô Tô

BS.CK I Phạm Tiến Dũng

Trưởng khoa

ĐT :0973.470.074

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0869.355.386

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ: Hoàng Văn Hùng

Điều dưỡng: Phạm Thị Ngân

Lái xe: Vũ Trung Đức

0967.776.798

0972.622.943

0372.567.667

19

BV. Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

CN. Hoàng Văn Hồng

Trưởng Phòng

ĐT: 0982.112.638

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

02033.854.279

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Tổ 1:

Bác sỹ: Phạm Mai Phương

Điều dưỡng: Trương Vũ Phong

Lái xe: Trần Đăng Long

 

0349.715.822

0986.225.337

0904.068.955

Tổ 2:

Bác sỹ: Hoàng Văn Sơn

Điều dưỡng: Trương Vũ Phong

Lái xe: Nguyễn Huy Thương

 

0979.972.085

0986.225.337

0987.307.884

20

BV. Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long

 

 

SĐT KHOA CẤP CỨU

 

0911.017.711

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Bác sỹ:

Điều dưỡng:

Điều dưỡng:

Lái xe:

 

 

Lưu ý: Khi cần cấp cứu, vận chuyển cấp cứu hãy gọi 115 – số điện thoại miễn phí