• :
 • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây
 • Phạm Hồng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ nhiệm
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0904369875
  • Email:
   phamhongduy@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Ths.Quản trị Nhân lực
  • Điện thoại:
   0916025218
  • Email:
   nguyenthiminhphuong@quangninh.gov.vn
 • Hoàng Thị Hồng Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Ths.Văn hóa
  • Điện thoại:
   0912949288
  • Email:
   hoangthihongphan@quangninh.gov.vn
 • Lưu Tuấn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
  • Điện thoại:
   0965888938
  • Email:
   luutuanngoc.syt@quangninh.gov.vn
 • Ngô Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
  • Điện thoại:
   0975454588
  • Email:
   ngovankhanh@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Xuân Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh Tra
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
  • Điện thoại:
   0203.3825441
  • Email:
   nguyenxuantinh@quangninh.gov.vn
 • Lã Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Điện thoại:
   0916796658
 • Đỗ Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Điện thoại:
   0979286415
  • Email:
   dothilananh@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Điện thoại:
   0906161989
  • Email:
   nguyenthuyduong@quangninh.gov.vn
 • Phạm Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
  • Điện thoại:
   0914318290
  • Email:
   phamngocdung@quangninh.gov.vn
 • Vũ Thuý Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
  • Điện thoại:
   0904246366
  • Email:
   vuthuychung@quangninh.gov.vn
 • Nguyễn Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988996919
  • Email:
   nguyenducquang@quangninh.gov.vn
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 27