CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

Địa chỉ: Tầng 18, Trụ sở Liên cơ số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825445

Fax: 0203.3811090

Email: ccdskhhgd.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://dansoquangninh.vn

 

 

 

 

Chi cục trưởng: Hoàng Văn Hy

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3818488

Điện thoại di động: 0917363566

 

 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Tầng 18, Trụ sở Liên cơ số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3611043

Fax: 0203.3611044

Email: ccatvstp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://antoanthucphamquangninh.vn

 

 

 

 

Chi Cục trưởng: Nguyễn Minh Chung

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3819956

Điện thoại di động: 0913314095

Email: nguyenminhchung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chi Cục trưởng: Vũ Quang Thiện

Trình độ chuyên môn:  Bác sĩ CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3816291

Điện thoại di động: 0903296126

Email: vuquangthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chi Cục trưởng: Trương Hoàng Kiên

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3518058

Điện thoại di động: 0913508708

Email: truonghoangkien@quangninh.gov.vn

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh - P. Bạch Đằng  - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh  

SĐT thường trực: 0203.3825489 - 0203.3825499

Fax: 0203.3625265

Email: bvdkt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendktinhquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Trịnh Văn Mạnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3829235

Điện thoại di động: 0912080096

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0981191199

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825496

Điện thoại di động: 0913394736

 

 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

 

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3646525

Fax: 0203.3646525

Email: bvbc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.benhvienbaichay.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Giang Quốc Duy

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912504436

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lê Ngọc Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983358467

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983734816

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Thị Lan Oanh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0989048189

 

BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phường Đại Yên - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3696568

Fax: 0203.3696568

Email: bvsn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://sannhiquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0888048799

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Thị Minh Lý

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983363388

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại di động: 

 

 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3618682     

Fax: 0203.3618682

Email: bvydct.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://ydctquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ CKI 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3838105

Điện thoại di động: 0913355866

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Luyện

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3838110

Điện thoại di động: 0914993528

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Hoài Thu

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3618810

Điện thoại di động: 0903202248

 

 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

Địa chỉ: Khu 9A, phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.6510982

Fax: 0203.3737963

Email: bvphcn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvienphuchoichucnangquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Đức Lan          

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - YHCT        

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.6510989

Điện thoại di động: 0904031111

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Dương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - PHCN

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.6510985

Điện thoại di động: 0983807250

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Phú Nhuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Di động: 0912182468

 

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

 

Địa chỉ: Đường Đặng Châu Tuệ, P. Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3862671

Fax: 0203.3969114

Email: bvbvsktt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvientamthanquangninh.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Dương Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn:           

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I           

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3869086

Điện thoại di động: 0912182811

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Minh Hạnh  

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ         

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3969115

Điện thoại di động: 0982301677

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI

 

Địa chỉ: Phường Cao Xanh - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825101

Fax: 0203.3622696

Email: bvlvp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://bvlvpqn.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Hoàng Trọng Giang          

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0888.833369

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Văn Thông

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825101

Điện thoại di động: 0913307212

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825101

Điện thoại di động: 0904123496

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Số 371, đường Trần Phú - P. Cẩm Thành – TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3862245

Fax: 0203.3862357

Email: bvdkcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviencampha.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3939709

Điện thoại di động: 0913025252

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đàm Thị Thái

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3863787

Điện thoại di động: 0915459891

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Quang Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3715826

Điện thoại di động: 0904657005

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3865294

Fax: 0203.3866085

Email: bvdkkvcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendkkvcampha.vn

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Đức Thanh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 
0203.3865096

Điện thoại di động: 0913741556
Email: nguyenthanhtccb@gmail.com

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sản khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3865095

Điện thoại di động: 0913346709

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Huy Đính

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3866085

Điện thoại di động: 0912000155

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Đức Minh       

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912.283852

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠ LONG

 

Địa chỉ: Phường Hoành Bồ - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3858407

Fax: 0203.3858665

Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvienhoanhbo.org.vn

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Phương     

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912368291

 

Phó Giám đốc: Tô Xuân Bá

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nội khoa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3692630

Điện thoại di động: 0918914168

 

Phó Giám đốc: Đinh Văn Thuận

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nội khoa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3858870

Điện thoại di động: 0918714168

 

 

TRUNG TÂM  Y TẾ THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

 

Địa chỉ: Phường Đức Chính - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3671630

Fax: 0203.3671630

Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytethixadongtrieu.org.vn

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Xuân Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Ngoại

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

Điện thoại di động: 0904823499

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Lâm

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912768718

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đoàn Tuấn Anh         

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I  

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912120508

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

 

Địa chỉ: Phường Quang Trung - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3854452

Fax: 0203.3854452

Email: ttytub.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Giám đốc: Vũ Hải Bình

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912091299

Email: vuhaibinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Hoan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3662227

Điện thoại di động: 09042194428

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

Địa chỉ: Phường Quảng Yên - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3875255

Fax: 0203.3875255

Email: ttytqy.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytequangyen.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thành Vy

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Đại học Chính trị

Điện thoại di động: 0913265658

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Lạc

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0913512256

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Lam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912496576

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825277

Fax: 0203.3825277

Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytehalong.vn

 

 

 

Giám đốc: Bùi Hồng Tâm 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ           

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912080207

 

 

 

Phó Giám đốc: Đoàn Thị Toan

Trình độ chuyên môn: Bs CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3829449

Điện thoại di động: 0906152382

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - YTCĐ       

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0985168563

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Số 445, đường Trần Phú - P. Cẩm Thành - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3862285

FAX: 0203.3862048

Email: ttytcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytecampha.vn

 

 

 

Giám đốc: Vũ Đức Phan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0904246737

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I    

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3861333

Điện thoại di động: 0912857280

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Minh Sơn        

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ      

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3712886

Điện Thoại di động: 0912255611

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN

 

Địa chỉ: Xã Hạ Long - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3874255

Fax: 0203.3793809

Email: ttytvd.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytevandon.com

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Quang Dũng      

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3874255

Điện thoại di động: 0913021469

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3874255

Điện thoại di động: 0982874280

 

 

 

Phó Giám đốc: Lưu Đức Dũng          

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983270569

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hằng        

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Bác sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3874255

Điện thoại di động:  0983336698

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

 

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3876251

Fax: 0203.3876251

Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytetienyen.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Bá Việt       

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện Thoại di động: 0912367617

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lê Đức Hợp          

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Ngoại

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3747858

Điện thoại di động: 0912428268

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Văn Khiêm

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - YTCC

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912568764

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ

 

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3607858

Fax: 0203.3760127

Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytehaiha.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Mạnh Hùng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3607558

Điện thoại di động: 0915195242

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Uyên

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại di động: 0988612523

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Văn Thế

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978440888

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

Địa chỉ : Đường Tuệ Tĩnh - P. Ninh Dương - TP Móng Cái - Quảng Ninh

SĐT thường trực : 0203.3884775                                               

Fax: 0203.3881177

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytemongcai.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Dương Quốc Ninh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0903455313

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Minh Thu        

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Điện thoại di động: 0912881328

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Hùng Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0913578186

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

 

Địa chỉ: Khu 1 - thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thuờng trực: 0203.3500008 - 0203.3889229

Fax: 0203.3889215

Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Thị Thuy       

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912949299

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nhi

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3500882

Điện thoại di động: 0203.3500882

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU

 

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3878537

Fax: 0203.3878537

Email: ttytbl.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytebinhlieu.com

 

 

 

 

Giám đốc: Ngô Thị Bình

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Sản

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3751681

Điện thoại di động: 0912545486

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Khải

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Nội

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3751764

Điện thoại di động: 0912545493

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Chương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Nhi

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3878298

Điện thoại di động: 0914650117

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA CHẼ

 

Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Ba Chẽ - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3888046

Fax: 0203.3888046

Email: ttytbc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytebache.vn

 

 

 

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thanh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912658808

 

 

 

Phó Giám đốc: Vi Văn Dũng    

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3888046

Điện thoại di động: 0915049280

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lương Văn Tiến    

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3888046

Điện thoại di động: 0914664681

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ

 

Địa chỉ : Thị trấn Đầm Hà - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3880059

Fax : 0203.3766041

Email: ttytdh.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytedamha.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Đinh Khắc Trọng    

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Ngoại

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3880211

Điện thoại di động: 0912401476

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh 

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - YTCC

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3766393

Điện thoại di động: 0902155376

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Đình Thành

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Ngoại

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912.568.455

 

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825449

Fax: 0203.3556620

Email: cdc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.quangninhcdc.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Ninh Văn Chủ

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825499

Điện thoại di động: 0913548410

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Quyết Thắng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3829775

Điện thoại di động: 0913539977

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Từ Thị Anh Phương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3816327

Điện thoại di động: 0912658008

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lê Thị Hoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3618088

Điện thoại di động: 0903245968

 

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3828571

Fax: 0203.3623115

Email: ttkn.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh A

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3518731

Điện thoại di động: 0985982234

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh B

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3828679

Điện thoại di động: 0968476582

 

 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Khu Lán Bè - P. Bạch Đằng – TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3826402

Fax: 0203.3621387

Email: ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn

Website: https://kiemdichytequocteqn.org.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Hoàng Văn Lương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3826402

Điện thoại di động: 0985163999

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0203.3622099

Điện thoại di động: 0912182364

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Thanh Thủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3622099

Điện thoại di động: 0975.816.999

Email: tranthanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825487

Fax: 0203.3825487

Email: ttgdyk.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://giamdinhykhoaquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỷ           

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3815636

Điện thoại di động: 0912903058

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3835944

Điện thoại di động: 0915054089

 

 

TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 115 - 0203.3825505

Fax: 0203.3525115

Email: ttvccc.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II - QLYT

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại di động: 0916630618

 

 

 

Phó Giám đốc: ­Dương Ngọc Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3518290

Điện thoại di động: 0989655338

 

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3625082

Fax: 0203.3625082

Email: ttpy.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Văn Đễ

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0913541160

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Đức Trang

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912458422

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH Y TẾ

 

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 02033 819106

Fax: 02033 819105

Email: bqlda.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Giám đốc: Lương Văn Tám

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 819106

Điện thoại di động: 0912000238

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Đình Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 819106

Điện thoại di động: 0914253838