• :
  • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh năm 2013

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH Y TẾ 
QUẢNG NINH NĂM 2013

Công tác Y tế  năm 2013 tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu trong việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân như sau :

1. Tập trung nâng cao y đức, lập lại trật tự kỷ cương và chất lượng cung ứng dịch vụ trong các cơ sở y tế.

2. Hoàn thành quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (hoàn thành trong tháng 3/2013).

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, xây dựng và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, tạo sự đổi mới đột phá trong hoạt động của các đơn vị ngành y tế.

4. Kiểm soát và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, DS-KHHGĐ và các chương trình mục tiêu quốc gia. Phấn đấu 50% số xã trong tỉnh đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác truyền thông tại các cơ sở y tế.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện y tế biển đảo và kết hợp quân dân y trong khám chữa bệnh, phòng bệnh tại các vùng biên giới, hải đảo.

7. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân.

8. Xây dựng quy hoạch phát triển dược liệu và triển khai mô hình nuôi trồng, sản xuất, chế biến và giới thiệu sản phẩm nguồn dược liệu trong tỉnh.

9. Hoàn thành xây dựng bệnh viện Sản – Nhi, thành lập và ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động từ năm 2014.

10. Tăng cường công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị; xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại các đơn vị trong ngành y tế.

Nguồn:www.soytequangninh.gov.vn Copy link
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12